Vrtec je odprt med 7.00 in 16.30, vse dni v letu, razen ob praznikih. Sprejemamo otroke iz vseh občin in iz vseh držav.

VABLJENI NA OGLED VRTCA IN VPIS

vrtecNaš cilj je izvajati kakovostno predšolsko vzgojo, ki povezuje igro in delo in bogati življenje otrok, ki so nam zaupani. Vabimo vas, da nas obiščete – naša vrata so vam vedno odprta.

ZAKAJ BI VKLJUČILI OTROKA V VRTEC MALA AKADEMIJA

 1. Zasebni vrtec Mala akademija je vpisan v razvid vrtcev pod številko 186 in izvaja svojo dejavnost v skladu s Kurikulom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Področja kurikula so: jezik, narava, družba, gibanje, umetnost in matematika. Delo v vrtcu je organizirano tako, da kar najbolj upošteva potrebe in razvojne značilnosti otrok, njihovo učenje in prijetno počutje.
 2. Vrtec Mala akademija ponuja otrokom številne dejavnosti, ki so vključene v oskrbnino: ekološke, naravoslovne dejavnosti, delo na vrtu, terapevtski pes, tuji jeziki, etična vzgoja, ples, šport itd.
 3. Otrokom prve starostne skupine predstavljamo gibalne zgodbe, različne materiale in likovne tehnike.zakaj_v_vrtec
 4. Otroke navajamo na dejavnosti v vsakdanjem življenju kot so pomivanje, brisanje in pospravljanje.
 5. V vrtcu Mala akademija navajamo otroke na dnevno rutino, pri čemer smo strpni in fleksibilni.
 6. Prehrana je prilagojena potrebam otrok in željam staršev. Poskušamo kupovati čim bolj naravne pridelke brez aditivov in brez sladkorja. Možna je vegetarijanska prehrana, prehrana brez kravjega mleka, brez pšeničnih izdelkov itd.
 7. V vrtcu Mala akademija imamo veliko več prostora na otroka, kot zahtevajo standardi ter dobro opremljen jezikovni, lutkovni, knjižni in geografski kotiček.zakaj_v_vrtec_2
 8. V vrtcu Mala akademija pazimo na varnost in zdravje otrok, skrbno opazujemo morebitne pojave nalezljivih bolezni in o tem takoj obvestimo starše.
 9. Vsak dan gremo na sprehod ali na igrišče, razen če je zelo slabo vreme.
 10. Vrtec je odprt tudi med počitnicami.
 11. Čas prihoda je prilagojen potrebam staršev in otrok.
 12. Zaposleni vodimo vsak svojo osebno mapo, v kateri načrtujemo in ocenjujemo lastni profesionalni in osebnostni razvoj.

KDO SMO

Smo majhen zasebni vrtec, ki sprejema otroke od 11. meseca do vstopa v šolo.

Vrtec je pričel delovati septembra 2013, prostori pa so na Mencingerjevi 7 v Ljubljani.

V vrtcu delata v vsaki skupini dve vzgojiteljici: ena z visoko in ena s srednješolsko vzgojiteljsko izobrazbo. Poleg teh pa imamo še pedagoško vodjo, vodjo tehničnih zadev vrtca (ki ima magisterij iz izobraževanja) in ravnatelja. Vse osebje vrtca ima potrdila o nekaznovanosti, o poznavanju varstva in zdravja pri delu ter potrdila o opravljenih različnih posebnih izobraževanjih.