Arhivi značke: angleški jezik

Naše metode poučevanja angleškega jezika

  • Med pregledovanjem slikanic, v katerih so pod slikami tudi angleški izrazi, večkrat izgovorimo besede za predmete na slikah. Otroka spodbujamo, da ponavlja za nami.
  • Med risanjem otroku povemo angleško besedo za predmet, ki ga riše.
  • Večkratno poslušanje in ponavljanje kratkih pesmi v angleškem jeziku, ki se navezujejo na obravnavano tematiko, da otrok sčasoma osvoji besedilo.
  • Ko obravnavamo določeno tematiko iz kurikula, otroke naučimo nekaterih izrazov tudi v angleškem jeziku.
  • Med dnevnimi dejavnostmi mimogrede ponovimo že znane angleške izraze, npr. ponovimo angleške besede za živali, ki jih opazimo med sprehodom, med obrokom ponovimo besede za hrano, itd.
  • Otrok se vsega uči skozi igro, tudi jezika. Med angleškimi uricami s pomočjo različnih iger (npr. igra spomin, gibalne igre) in didaktičnih pripomočkov (npr. lutka, slikovne kartice) utrjujemo besedišče in spoznavamo nove besede.

Kako otroka mimogrede učimo angleščine

Starši imamo veliko priložnosti, da otroka mimogrede naučimo izrazov in stavkov v tujih jezikih: ko čakamo na zdravnika, na zobozdravnika, v trgovini, ko gremo na sprehod, ko z njim kuhamo ali se igramo, ko obiščemo živalski vrt ali gremo na morje.

Da otroka navdušimo, kako lepo je razumeti tuj jezik in kako se bo že čez nekaj časa lahko pogovarjal z nekom iz druge države ali bral angleško knjigo ali gledal risanko, lahko na primer med kuhanjem kosila mimogrede rečemo: »A veš, kako se reče v angleščini juhi? Soup. Kako pa kruhu? Bread. » A znaš ponoviti? Soup, soup, soup. Bread, bread, bread.« In motiviramo otroka, da bo čim večkrat ponovil novi besedi. Potem ga še večkrat vprašamo, če se spomni angleške besede za juho in kruh.

Ko gremo po cesti in skupaj z otrokom slišimo koga govoriti angleško, lahko otroka vprašamo: »A slišiš, da govorijo angleško?« A veš, kako bi ju lahko pozdravila, če bi ta dva prišla k nam?« Lahko bi rekla: Hello ali pa Good morning. Potem bi te mogoče nekdo vprašal, kako ti je ime in ti bi mu lahko odgovorila: »I am Lili.« ali pa »My name is Lili.«