Arhivi avtorja:faca5

Naše metode poučevanja angleškega jezika

  • Med pregledovanjem slikanic, v katerih so pod slikami tudi angleški izrazi, večkrat izgovorimo besede za predmete na slikah. Otroka spodbujamo, da ponavlja za nami.
  • Med risanjem otroku povemo angleško besedo za predmet, ki ga riše.
  • Večkratno poslušanje in ponavljanje kratkih pesmi v angleškem jeziku, ki se navezujejo na obravnavano tematiko, da otrok sčasoma osvoji besedilo.
  • Ko obravnavamo določeno tematiko iz kurikula, otroke naučimo nekaterih izrazov tudi v angleškem jeziku.
  • Med dnevnimi dejavnostmi mimogrede ponovimo že znane angleške izraze, npr. ponovimo angleške besede za živali, ki jih opazimo med sprehodom, med obrokom ponovimo besede za hrano, itd.
  • Otrok se vsega uči skozi igro, tudi jezika. Med angleškimi uricami s pomočjo različnih iger (npr. igra spomin, gibalne igre) in didaktičnih pripomočkov (npr. lutka, slikovne kartice) utrjujemo besedišče in spoznavamo nove besede.