Arhiv Kategorije: Vrtec

Pedagogika Montessori

Pedagogika Montessori, ki jo je utemeljila italijanska zdravnica Maria Montessori, je razširjena tako v Evropi, kot tudi v ZDA, Indiji, Avstraliji in drugje. Pri uvajanju elementov te pedagogike je potrebno za otroke pripraviti kar najboljši prostor in materiale za igro oziroma učenje ter ustrezno izobražene vzgojitelje, ki otroke spremljajo in spodbujajo, da samostojno izbirajo dejavnosti, s katerimi se bodo ukvarjali.

V Montessori pedagogiki otroci poslušajo zgodbe, pesmi, prijetno glasbo, se ukvarjajo z različnimi igračkami oziroma materiali, razvijajo gibalne sposobnosti, se uvajajo v prepoznavanje črk, začetno pisanje, in postopoma tudi branje. Pri geografiji jim vzgojiteljice pripoveduje o različnih državah in o življenju v njih in jih učijo spoštovanja različnih kultur. Otroci sadijo, zalivajo, opazujejo in skrbijo za rastline, se učijo pravilnega ravnanja z živalmi, in odkrivajo druge zakonitosti naravoslovja. Likovna in glasbena vzgoja pa razvijata občutek za ti dve področji človekovega življenja in omogočata otrokom lastno izražanje.

Vrtec Mala akademija bo uvajala predvsem naslednje značilnosti programa Montessori:

  • spodbujanje samostojnosti otrok v vsakdanjem življenju
  • spodbujanje veselja do učenja jezikov, matematike, umetnosti, glasbe, naravoslovja, geografije in zgodovine
  • pridobivanje znanja na različnih področjih
  • spodbujanje spoštljivega odnosa do okolja
  • razvijanje sposobnosti reševanja problemov.

V našem vrtcu smo v skladu z načeli Montessori izobraževanja za otroke pripravili vse najboljše: popolnoma obnovili velike prostore, v katerih imajo otroci občutek odprtosti. Prostori so visoki in zračni, na posameznega otroka pa pride več kot 4 kvadratne metre prostora (standard je 3 kvadratne metre). Osnovna oprema vrtca je umirjenih barv, ki pa jih poživljajo živahne slike, igračke, preproge in drugi predmeti. V prostorih so odprte omare s policami, lesene mize in stolčki različnih velikosti, umivalna korita, v katerih lahko otroci pretakajo vodo, pomivajo posodo, in se igrajo z vodo.

V vrtu, ki obkroža vrtec, so že zastavljene gredice, na katerih otroci sadijo dišavnice in zelenjavo in jih opazujejo, kako rastejo. Pripravljena je omara s knjigami, tako slovenskimi kot angleškimi, pa tudi pripomočki za učenje matematike, geografije in umetnosti. Keramični krožniki, stekleni kozarci in drugi lepi predmeti otroke spodbujajo k previdnemu ravnanju in predstavljajo možnost vaje za samoobvladovanje, previdnost, pravilno gibanje. Otroci se v vrtcu v obliki igre zaposlijo z vzdrževanjem reda, čistoče in spoštovanjem lepih stvari.

Vzgojiteljice, ki so vedno poleg otrok, jih prijazno in nežno nagovarjajo, jim pomagajo pri delu in igri ter opazujejo, kako se razvijajo. Učijo jih prijaznosti in vljudnosti. Vzgojiteljice pripravljajo vedno nove igračke, ki stimulirajo otrokove čute, zbujajo njegovo radovednost, in potrebo po učenju, organizirajo in skrbijo za kotičke, v katerih otroci razvijajo znanje, in pripravljajo pogoje za učenje otrok. Ob Montessori igračkah otroci delajo in razmišljajo, pridejo do domnev in rešitev, rešujejo probleme, raziskujejo in eksperimentirajo. Takšna vzgoja je za otroka posebej pomembna v obdobju do petega leta starosti, ki je najpomembnejši čas v otrokovem razvoju. Na ta način se začne  otrokova ljubezen do učenja in se neprestano širi. Vzgojiteljice otrok ne silijo k učenju, saj se otroci sami želijo ukvarjati s pripomočki in se tako učiti.

Vzgojiteljice se izogibajo, da bi motile praktično delo, ki se mu otrok z veseljem posveča. Pomagajo mu samo toliko, kot je potrebno, nato pa mu pustijo, da stvari opravi sam. Otroke pustijo delati tako individualno kot skupinsko. Otroci delajo in se igrajo v ozračju svobode, pri čemer so omejeni samo s tem, da ne ovirajo drugih in da ne uničujejo materialov.

Pomemben element vzgoje Montessori je socializacija. V vrtcu so otroci različnih starosti, kar omogoča starejšim, bolj razvitim, da postanejo vzor mlajšim. Starejše otroke se uči, naj pomagajo mlajšim in se tako razvija njihovo potrpežljivost, skrb in prijateljski odnos. Otroke se uči tudi spoštovanja do tišine.