Prva zaposlitev

zaposlitev

prva_zaposlitev_-_pomocnik_vzgojitelja_sem_1
Prvega avgusta 2017 je vrsta slovenskih vrtcev pričela izvajati projekt “Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017– 2018“. Z razpisom Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija (Socialni sklad, Naložba v vašo prihodnost) spodbujata zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se pomočniki vzgojiteljev začetniki, v starosti do vključno 29 let, preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja, uvajajo v vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu.

prva_zaposlitev_-_pomocnik_vzgojitelja_sem_2 Tudi vrtec Mala akademija https://vrtec.leila.si/ je sprejel na projektno delovno mesto pomočnika/ce vzgojitelja mlado sodelavko, ki se bo v prihodnjih mesecih seznanila z vsemi možnimi deli, ki jih v vrtcu lahko izvaja pomočnica vzgojitelja, se teoretično in praktično pripravila na strokovni izpit in bo po končanem usposabljanju sposobna za samostojno opravljanje dela. Pri usposabljanju bomo upoštevali posebne interese vrtca in osebe, ki se bo usposabljala. Glede na to, da so v vrtcu Mala akademija otroci tujih in slovenskih državljanov, da se vse otroke seznanja z angleškim jezikom in glede na afiniteto izbrane pomočnice vzgojitelja do tujih jezikov, bomo pomočnico še dodatno usposabljali v znanju tujega jezika, jo spodbujali, da bo z otroci čim več govorila v angleškem jeziku in vodila dnevnik, v katerega bo vpisovala izraze, ki se jih pri delu z otroci in starši v medkulturnem okolju najpogosteje uporablja. en teachers in Slovenia, Turkey and in other parts of the world.