PARTNERJI

erasmus_plus

LEILA, IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE, D.O.O.

Leila d.o.o. je bila ustanovljena leta 1989 kot prva slovenska zasebna organizacija za iskanje kadrov. V letu 1992 je registrirala še izobraževalno in raziskovalno dejavnost. V okviru izobraževalne dejavnosti je izvajala različne programe za izobraževanje brezposelnih, pa tudi srednješolski in višješolski akreditirani program Poslovni sekretar. Leila d.o.o. je tudi raziskovalna organizacija, ki je bila vpisana v register slovenskih raziskovalnih organizacij pod številko 1003.

leila_izobrazevanje_in_raziskovanje_doo_1 leila_izobrazevanje_in_raziskovanje_doo_2

Leta 2013 smo uvedli še dejavnost vrtca. Tudi vrtec je vpisan v Razvid slovenskih vrtcev. Vrtec Mala akademija skrbi za vzgojo in izobraževanje otrok med 11 mesecem in 6/7 let starosti. Vrtec je odprt za pripadnike vseh občin in vseh držav. Vsaka skupina v vrtcu ima dva vzgojitelja. V pomoč nam je tudi Montessori vzgojiteljica, pedagoški in tehnični vodja (ki ima magisterij iz izobraževanja). Vse osebje ima potrdila o nekaznovanosti, potrdila o opravljenih izpitih iz varstva pri delu in druga potrdila. Naša vizija je razviti vrtec, v katerem se otroci, starši in zaposleni dobro počutijo, zato si prizadevamo za poštene in prijazne odnose.

leila_izobrazevanje_in_raziskovanje_doo_3

Več informacij je na spletni strani: http://vrtec.leila.si

ANGELIN VRTEC

Angelin vrtec je organizacijska enota Uršulinskega zavoda za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo. Njegov ustanovitelj je Slovenska provinca uršulink Rimske unije Reda svete Uršule.

angelin_vrtec_1 angelin_vrtec_2

Angelin vrtec je zasebni katoliški vrtec, ki deluje po programu Montessori vrtca. Deluje na temelju krščanskih vrednot. Svoja vrata je otrokom in staršem odprl v januarju 2002.

Otroci so razporejeni v tri heterogene oddelke drugega starostnega obdobja (vrtec, 3–6: rumena, zelena in vijolična soba) ter v dva heterogena oddelka prvega starostnega obdobja (jasli, 1–3: oranžna in rdeča soba). Skupno je v vrtec vključenih 87 otrok in 12 strokovnih delavcev.

angelin_vrtec_3

Vrtec izvaja program montessori. Učni načrt vključuje dejavnosti na področjih, ki so del pripravljenega okolja. Otrok izbira med različnimi razvojnimi materiali, razvrščenimi po sledečih področjih:

  • vsakdanje življenje,
  • zaznavanje,
  • jezik,
  • matematika,
  • umetnost,
  • finomotorika (posebej za mlajše otroke),
  • znanost ter
  • verska vzgoja v Katehezi Dobrega pastirja, ki jo izvajamo v posebnem prostoru: atriju.

Otroci se lahko gibajo v sobi ali zunaj, na igrišču, kjer si tudi lahko izberejo dejavnosti, primerne za zunaj, posvetijo čas socializaciji, raziskovanju. Zaradi individualnega pristopa vzgojitelj opazuje delo posameznega otroka, mu predstavlja nove materiale in dejavnosti, ga spodbuja k samostojnosti, skrbi za delovno in spoštljivo ozračje v skupini ter pripravlja zanj primerno okolje. Vzgojiteljeva naloga je, da otroku pomaga, da si bo zgradil konstruktiven odnos do sebe, drugih, stvari, stvarstva ter Boga. V okolju, v katerem bo lahko raziskoval, razvijal vse svoje sposobnosti, izražal svoja čustva ter svojo osebnost, bo to zanj priložnost tudi za spoznavanje sebe in življenja skupaj z drugimi.

Več informacij o vrtcu najdete na spletni strani: http://ursulinke.rkc.si/angelin_vrtec.php

GULTEN VE ÖMER ÜNLÜKAHRAMAN ANAOKULU, Turčija

Šola oziroma vrtec je v deželi Kilis na jugu Turčije. Je javni vrtec, ki je bil ustanovljen leta 2003 na površini 4 hektare. Šolsko poslopje je veliko 500 kvadratnih metrov, vrt pa 3,5 hektare. Na vrtu z veliko cvetlicami imajo otroci možnost igranja na prostem. V prostorih šole so sobe za ravnatelja in njegovega pomočnika, za vzgojitelje, igralnica, konferenčna soba, kuhinja, arhiv in pet učilnic. Otroci, ki obiskujejo vrtec, so stari med 4 in 6 leti. Ena skupina obiskuje šolo med 7.30 in 12.30, druga pa med 12.30 in 17.30. Otroke učimo turškega jezika, kako naj skrbijo zase, razvijamo njihove psihomotorične veščine, socialno čustveni razvoj in kognitivni razvoj. Delamo po učnem načrtu, ki pripravlja otroke na osnovno šolo.

gulten_ve_omer_unlukahraman_anaokulu_turcija_1 gulten_ve_omer_unlukahraman_anaokulu_turcija_2

Vrtec Gulten ve ömer ünlükahraman namenja posebno pozornost družbeno kulturnemu razvoju otrok. V ta namen organizira zanje vrsto aktivnosti, kot so koncerti, drame, pripovedovanje zgodb, letni dogodki in pikniki. Ob takih priložnostih otroci igrajo in plešejo.

gulten_ve_omer_unlukahraman_anaokulu_turcija_3