ANGLEŠČINA ZA NAJMLAJŠE

anglescina_za_najmlajse_1

Avtorica priročnika Angleščina za najmlajše, profesorica Vesna Marinko, že nekaj let poučujev angleške igralne urice v vrtcih, prav tako je učila otroke angleščino v vseh razredih osnovne šole. Na podlagi svojih več letnih izkušenj je napisala priročnik, ki je lahko v pomoč predvsem vzgojiteljem v vrtcih in učiteljem v prvi triadi osnovne šole, pa tudi staršem, ki potrebujejo ideje in bi radi na enostaven in zabaven način svoje otroke naučili tujega jezika. Priročnik vsebuje program za 30 zabavnih, zanimivih in enostavnih igralnih uric, med katerimi se otroci naučijo osnovnih angleških besed, fraz in pesmi ter ustvarjajo likovne izdelke. Prednost priročnika je, da vsebuje ne le navodila za izvedbo uric ampak tudi priprave, ki bodo vzgojiteljem in učiteljem prihranile kar nekaj časa in energije. Priročnik obravnava teme kot so: predstavljanje, vljudnostne fraze pri spoznavanju, družina, različni prazniki, pravljica, letni časi, vreme, barve, števila, živali, hrana, teden, angleški žur, telo, promet, poklici, igrače, igralni dan, geometrijski liki, oblačila, kultura,
počitnice, itd.

Vse urice so zasnovane podobno; začnejo se z igro, med katero se otroci gibajo in pripravijo na nekaj minut sedenja, poslušanja ter ponavljanja. Sledi kratka uvodna pesmica z enostavno koreografijo, nato se začne učni proces s pomočjo slikovnih kartic, igrač, predmetov iz narave itd. Nadaljuje se s pesmico, ki največkrat obsega novo besedišče in gre otrokom hitro v uho. Vse pesmice so na voljo na kanalu You Tube. Preden se ura zaključi, otroci dobijo delovne liste oz. ustvarjajo likovne izdelke. Vse vaje se izvajajo v obliki zabavnih igric. Poudarek je na ponavljanju. Na koncu otroci dobijo kartice za domov z osnovnim besediščem
in povezavo do pesmic.

Vabimo vas, da si ogledate nekaj kratkih posnetkov z igralnih uric na naslednji povezavi:
https://vrtec.leila.si/nase-metode-poucevanja-angleskega-jezika/

Prijeten način učenja bo vašim učencem in otrokom pomagal razviti ljubezen do tujega jezika, ki je ključna za dober začetek in nadaljnjo motivacijo za učenje. Otroci se bodo tujega jezika učili spontano in na podoben način kot maternega. Tako bodo razvili samozavest, odpravili strah pred tujim jezikom, pridobljeno znanje pa prenesli tudi na sorojence in prijatelje. Avtorica priročnikov je vse igralne urice zasnovala sama in jih že večkrat preizkusila, zato vam lahko osebno predstavi način učenja in poučevanja.

Naročila: Leila, izobraževanje in raziskovanje, d.o.o., Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana,
info@leila.si, tel. 040 561896

Cena priročnika: 19,90 EUR.

Primer priprave in poteka ure pri angleških igralnih uricah:

28. KULTURA (Koliščarji)

Priprava
Vrtec/Šola: Šol. leto:
Oddelek: Čas:
Predmet: ANGLEŠČINA ZA NAJMLAJŠE Datum:
Tematski sklop: Kultura Učitelj:
Vsebina: Koliščarji Zap. št. ure:

TIP URE:
uvodna ura,  obravnava nove snovi,  ura utrjevanja,  ura ponavljanja,  ura preverjanja

CILJI:
vedo, kdo so koliščarji
vedo, kako se po angleško reče kolišču in koliščarjem
naštejejo nekaj tipičnih besed povezanih s koliščarsko kulturo
zaplešejo ob pesmici Hokey Pokey (https://www.youtube.com/watch?v=B7sEtc326kM)

POSLUŠANJE:
poslušajo govor in se odzivajo besedno in nebesedno
razumejo navodila
razumejo podrobnosti v govoru

OPAZOVANJE:
sklepajo o slikah in vsebini
opazujejo in razberejo govorico telesa
GOVOR: Otroci sodelujejo v enogovornih in večgovornih dejavnostih.
USTVARJANJE: Otroci se učijo razbrati živalske sledi. Vsak si izbere svoje koliščarsko ime.
DRUGE SPRETNOSTI IN STRATEGIJE:
Otroci širijo svoje komunikacijske sposobnosti prek jezikovnih meja materinščine.

JEZIKOVNA SREDSTVA:
Ljubljana Marshes, pile dwelling, pile dwellers, logboats, ceramics,
stone, wood, animal bones, copper, antlers, hatchet, knife, bows and arrows, spear

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE:
Teme so povezane z družboslovjem, glasbo, matematiko, slovenščino, naravoslovjem,
telesno aktivnostjo.

VREDNOTENJE: Ustno preverjanje znanja otrok.
Učne oblike: frontalna, individualna, tandem, skupinska, drugo:
Učne metode: razgovor, razlage, demonstracije, praktično delo, delo z besedilom,
metoda pisnih del, drugo: risanje, povezovanje, gradnja

Potek ure
1. Zapojemo in zaplešemo ob pesmici: Hello Song for Kids
(https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU).
2. Igramo igro koliščarji na kolišča (podobno kot ptički v gnezda).
3. Ponovimo recitacijo I bow to Mother Nature in preteklo snov.
4. Povemo, da se bomo danes pogovarjali o koliščarjih. Najprej razložimo, kdo so bili
koliščarji, da so živeli že dolgo pred nami in sicer na Ljubljanskem barju. Opišemo njihovo
kulturo, lončarjenje iz gline, lovljenje divjadi (bobri, turi, zobri, srne, jeleni, ptice …),
pokažemo slikovne kartice in otroci se učijo posameznih besed. Povemo tudi, da so sejali
pšenico, ječmen in lan (wheat, barley, flax). Otrokom pomagamo izbrati koliščarsko ime,
sestavljeno iz pridevnika, ki označuje otrokovo najboljšo lastnost in iz samostalnika, ki je
njegova najljubša žival (npr. hitri volk – fast wolf). Otroci se sprašujejo po imenih: Who
are you? I’m … Imena jim lahko zapišemo na lesene ščipalke.
5. Poslušamo, zaplešemo in zapojemo ob pesmici Hokey Pokey
(https://www.youtube.com/watch?v=B7sEtc326kM).
6. Otroci rešijo delovni list na temo živalske sledi ali vsak nariše svoje kolišče. Če
imamo možnost, gremo ven in vsak poišče nekaj vejic in paličic, s pomočjo katerih
zgradimo maketo kolišča.
7. Za konec se poslovimo: Bye-bye.

Kartica za domov
anglescina_za_najmlajse_2
TODAY I’M TAKING HOME …
WORDS:
Ljubljana Marshes, pile dwelling, logboats, ceramics, stone, wood, animal bones, knife, bows and arrows, spear
Who are you? I’m …
SONG: Hokey Pokey
https://www.youtube.com/watch?v=B7sEtc326kM
Slika 53: University of Vienna Acquires Multibeam Solution From MacArtney
Vir: https://industryeurope.com/university-of-vienna-acquires-multibeam-solution-frommacart/

Guess whose tracks these are. (Ugani, čigave so stopinje.)
anglescina_za_najmlajse_3
Slika 54: Živalske sledi
Vir: lastni