NEMŠČINA ZA NAJMLAJŠE

nemscina_za_najmlajse_1

Avtorica priročnika Nemščina za najmlajše, profesorica Vesna Marinko, že nekaj let poučuje nemške igralne urice v vrtcih, prav tako je učila otroke nemščino v osnovni šoli. Na podlagi svojih več letnih izkušenj, je napisala priročnik, ki je lahko v pomoč predvsem vzgojiteljem v vrtcih in učiteljem v prvi triadi osnovne šole, pa tudi staršem, ki potrebujejo ideje in bi radi na enostaven in zabaven način svoje otroke naučili tujega jezika. Priročnik vsebuje program za 30 zabavnih, zanimivih in enostavnih igralnih uric, med katerimi se otroci naučijo osnovnih nemških besed, fraz in pesmi ter ustvarjajo likovne izdelke. Prednost priročnika je, da vsebuje ne le navodila za izvedbo uric ampak tudi priprave, ki bodo vzgojiteljem in učiteljem prihranile kar nekaj časa in energije. Priročnik obravnava teme kot so: predstavljanje, vljudnostne fraze pri spoznavanju,
družina, različni prazniki, pravljica, letni časi, vreme, barve, števila, živali, hrana, teden, nemški žur, telo, promet, poklici, igrače, igralni dan, geometrijski liki, oblačila, kultura, počitnice, itd.

Vse urice so zasnovane podobno; začnejo se z igro, med katero se otroci gibajo in pripravijo na nekaj minut sedenja, poslušanja ter ponavljanja. Sledi uvodna pesmica z enostavno koreografijo, nato se začne učni proces s pomočjo slikovnih kartic, igrač, predmetov iz narave itd. Nadaljuje se s pesmico, ki največkrat obsega novo besedišče in gre otrokom hitro v uho. Preden se ura zaključi, otroci dobijo delovne liste oz. ustvarjajo likovne izdelke. Vse vaje se izvajajo v obliki zabavnih igric. Poudarek je na ponavljanju. Na koncu otroci dobijo kartice za domov z osnovnim besediščem in povezavo do pesmic.

Vabimo vas, da si ogledate nekaj kratkih posnetkov z igralnih uric na naslednji povezavi:
https://vrtec.leila.si/nase-metode-poucevanja-angleskega-jezika/

Prijeten način učenja bo vašim učencem in otrokom pomagal razviti ljubezen do tujega jezika, ki je ključna za dober začetek in nadaljnjo motivacijo za učenje. Otroci se bodo tujega jezika učili spontano in na podoben način kot maternega. Tako bodo razvili samozavest, odpravili strah pred tujim jezikom, pridobljeno znanje pa prenesli tudi na sorojence in prijatelje.

Avtorica priročnikov je vse igralne urice zasnovala sama in že večkrat preizkusila, zato vam lahko tudi osebno predstavi način učenja in poučevanja.

Naročila: Leila, izobraževanje in raziskovanje, d.o.o., Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana,
info@leila.si, tel. 040 561896
Cena priročnika: 19,90 EUR.

Primer priprave in poteka ure pri nemških igralnih uricah:

24. KULTURA (Karl May in Indijanci)

Priprava
Vrtec/Šola: Šolsko leto:
Oddelek: Čas:
Predmet: NEMŠČINA ZA NAJMLAJŠE Datum:
Tematski sklop: Kultura Učitelj:
Vsebina: Karl May in Indijanci Zap. št. ure:

TIP URE:
uvodna ura, obravnava nove snovi, ura utrjevanja, ura ponavljanja, ura preverjanja

CILJI:
znajo povedati nekaj o Karlu Mayu
znajo kratko opisati Indijance
sledijo pesmici Manapi, das Indianerkind (https://www.youtube.com/watch?v=9KCBB-0fk_E)

POSLUŠANJE:
poslušajo navodila in jim sledijo
se odzovejo besedno in nebesedno
razumejo podrobnosti pri prikazu življenja Indijancev
ponavljajo in dokažejo razumevanje z gibanjem

OPAZOVANJE:
sklepajo o vsebini, opazujejo in razberejo govorico telesa
ponavljajo gibe in besede

GOVOR: Sodelujejo v enogovornih in večgovornih dejavnostih.

RISANJE: Otroci pobarvajo vsak svoje pero iz papirja.

DRUGE SPRETNOSTI IN STRATEGIJE:
Širijo svoje komunikacijske sposobnosti prek jezikovnih meja materinščine.

JEZIKOVNA SREDSTVA:
Karl May, r Schriftsteller, Winnetou,
r Indianer, s Pferd, s Zelt, r Wald, r Pfeil, den Bogen abschießen

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE:
Teme so povezane s slovenščino, z glasbo, s telesno aktivnostjo, z etiko, z umetnostjo, z
družboslovjem in naravoslovjem.

VREDNOTENJE: Ustno preverjanje znanja otrok.
Učne oblike: frontalna, individualna, tandem, skupinska, drugo:
Učne metode: razgovor, razlage, demonstracije, praktično delo, delo z besedilom,
metoda pisnih del, drugo: risanje, barvanje, lepljenje

Potek ure
1. Uvodna igra in pesmica Was machen wir so gerne hier im Kreis
(https://www.youtube.com/watch?v=_g53wGPUI5Q&t=18s).
2. Ponovimo besedišče prejšnjih igralnih uric.
3. Učimo se nove pesmice: Das ist gerade, das ist schief
(https://www.youtube.com/watch?v=q4ZOtnmhrYY). Ker je dolga, se jo učimo po delih in
vsakokrat dodamo naslednji del pesmi. Ko znamo celo, jo lahko predstavimo drugim
skupinam otrok ali staršem oz. sorodnikom.
4. Otrokom predstavimo novo temo: Indijanci. Najprej povemo, da je nekoč živel
nemški pisatelj Karl May, ki je zelo rad pisal o Indijancih. Napisal je knjigo z naslovom
Winnetou. Nato s pomočjo slikovnih kartic razložimo, kdo so Indijanci, kje so živeli, s čim
so se ukvarjali ipd.
5. Nadaljujemo s pesmico Manapi – das Indianerkind
(https://www.youtube.com/watch?v=9KCBB-0fk_E).
6. Otroci pobarvajo vsak svoje pero, izrezano iz papirja. Peresa zlepimo skupaj na barvni
trak in naredimo indijansko perjanico.
7. Poslovimo se s besedami Tschüs!

Kartica za domov

nemscina_za_najmlajse_2
Slika 40: Indijanski šotor
Vir: lastni

HEUTE NEHME ICH NACH HAUS …
WÖRTER UND PHRASEN:
Karl May, r Schriftsteller, Winnetou, r Indianer, s
Pferd, s Zelt, r Wald, r Pfeil, den Bogen
abschießen
LIED:
Manapi – das Indianerkind
https://www.youtube.com/watch?v=9KCBB-0fk_E