PRAVLJICE ZA MALE IN VELIKE OTROKE

pravljice_za_male_in_velike_otroke_1

Vesna Marinko, avtorica knjige PRAVLJICE ZA MALE IN VELIKE OTROKE, je doslej pisala predvsem jezikovne učbenike in priročnike. Odkar je postala mama, pa si za svoja dva otroka večkrat izmisli tudi kakšno pravljico, da jima polepša večer ali da jima kar preko pravljic razloži, kako se soočiti z življenjskimi izzivi.

Pravljice so poučne in primerne za vse starosti. Namenjene so prav vsem, tako odraslim kakor otrokom, vzgojiteljem, babicam in dedkom ter njihovim vnučkom. Pravljice so prevedene še v angleščino in so tako lahko idealen pripomoček za učitelje angleških igralnih uric v vrtcih ali za učitelje angleščine v osnovni šoli. Pravljice so posebne tudi zato, ker so napisane v preprostem jeziku. Stavki so velikokrat namenoma kratki in enostavni. Tudi angleški prevod je preprost. Z njimi si lahko pomagajo odrasli, ki želijo ponoviti znanje iz angleščine. Knjiga je lahko lepo darilo za rojstni dan ali kakšno drugo priložnost. Vsaka od petih pravljic v sebi skriva življenjsko modrost.

V prvi se deklica nauči poslušati sebe, ne le drugih. Ugotovi, da je zelo pomembno, da poskrbiš najprej za svojo dobro voljo, šele nato lahko pomagaš tudi drugim. Druga pravljica opisuje, kaj nam dobrega lahko prinesejo naši največji strahovi. Tretja pripoveduje, kako lahko lastnosti, za katere menimo, da so naše slabosti, vidimo kot prednosti.Četrta govori o življenjskih izzivih, ki ne pridejo zato, da bi nas uničili, pač pa da bi nam pomagali pri osebni rasti. Peta pa se poigra s tremi čustvi; jezo, evforijo in strahom. Vsi se vsakodnevno soočamo z njimi in lažje bomo živeli, če jih bomo prepoznali, jih sprejeli in izkoristili njihovo moč za nekaj pozitivnega.

To pa še ni vse. Tokrat je avtorica ne le napisala besedilo in ga prevedla, pač pa pravljice tudi sama ilustrirala. Slike so namenjene predvsem otrokom, ki besedilu lažje prisluhnejo in si ga zapomnijo, če je ob branju motiviran njihov sluh in hkrati tudi vid.

Cena pravljic: 15,00 EUR

Naročila: Leila, izobraževanje in raziskovanje, d.o.o., Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana,
info@leila.si, tel. 040 561896


Nekaj utrinkov iz pravljic:
pravljice_za_male_in_velike_otroke_2 pravljice_za_male_in_velike_otroke_3

Recenzije:
Pravljice prof. Vesne Marinko so napisane v slovenščini in v angleščini in so namenjene prav vsem, tako odraslim kakor otrokom, vzgojiteljem in njihovim varovancem, babicam in dedkom ter njihovim vnučkom. Pri branju teh pravljic lahko starejši otrokom razložijo bistvo in se o njem pogovarjajo. Starejši bralci se lahko skupaj z otroci sprašujejo, če znajo poskrbeti za pozitivno vzdušje, kakšne strahove imajo, če so pripravljeni priskočiti bližnjemu na pomoč in če se znajo soočiti z neprijetnimi dogodki, ki jim bodo nekoč pomagali doseči nekaj dobrega. Tisto, kar pravljice prof. Vesne Marinko dela nekaj posebnega in daje knjigi dodatno vrednost, pa je besedilo v slovenskem in angleškem jeziku, s pomočjo katerega lahko tako starejši kot mlajši ponavljajo in dopolnjujejo svoje znanje tujega jezika.
Vesna Istenič, vzgojiteljica

Pravljice so mi bile všeč, ker so preproste in se iz njih lahko marsikaj naučimo. Še posebno pa mi je bila všeč pravljica o dečku in medvedih. Všeč mi je bilo, kako je deček svoj strah premagal, kako je najprej mislil, da sta medveda slaba, a sta ga v resnici samo čuvala. Knjiga otrokom predstavi pomembne življenjske vrednote z edinstvenim in zanimivim stilom pisanja, odrasle pa opomni, kaj je tisto, kar v življenju šteje. V vsaki izmed zgodb sem zares uživala.
Petra Erzar in Nuša Erzar, najstnici

Luštne pravljice, ki otrokom na lep način pomagajo rešiti težave, ki nastajajo v njihovem odraščanju. Res super knjiga za osebno rast in razumevanje naših čustev.
Maja Jugovic, mamica

Zgodbe v nas s svojo slikovitostjo prebudijo našo radovednost in ljubezen do življenja in nam na lahkoten način pripovedujejo življenjske modrosti. Preberemo jih lahko večkrat v različnih življenjskih obdobjih.
Sveže!

Tjaša Fink Kuzma, vzgojiteljica in učiteljica angleških igralnih uric

Ideje, kako pravljice uporabiti na učnih urah angleščine za učence v različnih starostnih obdobjih:

VRTCI
Knjigo prinesemo v vrtec in jo najprej le pokažemo. Pogovarjamo se lahko o tem, kaj menijo, da je v knjigi. Pokažemo jim slike, nato pa jih vprašamo, kaj mislijo, da se v pravljici zgodi.

Primer s pravljico: Matic in medveda
Otrokom s pomočjo kratkih angleških stavkov, slik iz knjige in
govorico telesa povemo pravljico. (Ne beremo cele pravljice, ampak
samo najpomembnejše povedi.)

Doma najdemo dva plišasta medveda.

Povemo, da bomo pravljico skupaj zaigrali in da potrebujemo dva
strašna medveda in enega pogumnega fanta ali deklico. Otrokom
damo v roke plišasta medveda, nato zaigrajo igrico tako, da medveda
čim bolj glasno rjoveta, fant ali deklica pa teče stran in govori: I’m
scared. Otrok se ustavi pred visoko steno in si zakrije oči. Nato sledi
pogovor, pri katerem najprej vzgojiteljica pove stavek, otrok pa za njo
ponavlja.
Boy/Girl: »Won’t you eat me?«
Bears: »No.«
Boy/Girl: »Why not?«
Bears: »We are your friends.«
Na koncu se vsi trije objamejo.

PRVA TRIADA
Knjigo prinesemo v razred in jo najprej le pokažemo. Za ogrevanje se
lahko pogovarjamo o tem, kdo so majhni in kdo veliki otroci.
Pokažemo jim slike, nato pa jih vprašamo, kaj mislijo, da se v pravljici
zgodi.

Primer s pravljico: Roža
Učencem s pomočjo kratkih angleških stavkov, slik iz knjige in
govorico telesa povemo pravljico. (Ne beremo cele pravljice, ampak
samo najpomembnejše povedi.)

V šolo prinesemo plišasto, umetno ali celo pravo rožo, kanglico in
lopatko.

Povemo, da bomo pravljico skupaj zaigrali in da potrebujemo več
igralcev: rožo, vrtnarko in nekoga, ki bo igral poganjek. Otrokom
damo v roke pripomočke, nato zaigrajo igrico. Sledi pogovor, pri
katerem najprej učiteljica pove stavek, učenci pa za njo ponavljajo.
Vrtnarka pride k rožici in poganjku in ju bogato pognoji.
Gardener: »Grow well!«
Flower: »Hello sprout. Welcome.«
Sprout: »Hello flower. This smells terribly!«
Flower: »Poo is good for you.«
Sprout: »Why?«
Flower: »It makes you strong.«
Sprout: »OK, thank you gardener.«

DRUGA TRIADA
Pri učencih v drugi triadi lahko pripravimo kratek dialog in pravljico
zaigrajo, lahko pa si izberejo eno od pravljic in jo na kratko opišejo ter
predstavijo kot govorni nastop.
Primer s pravljico: Raca in racman
Duck: »Hi. Do you want to play?«
Drake: »Yes, let’s go swimming.«
Duck: »Splash!«
Drake: »Let’s fly away!«
Duck: »I can’t. I’m too small.«
Drake: » Yes, you can. That’s good.«
Duck: »I’m not strong enough.«
Drake: »Yes, you are. I’ll help you.«
Duck: »OK, thank you. Let’s go!«
Opis pravljice v desetih povedih:
There are a duck and a drake. They live in a pond. But it is fenced.
They want to escape. But the duck feels too small and not strong
enough. The drake helps her. She learns to see her weaknessess as
her strenghths. They manage to escape. They are free. Together they
have a family.

TRETJA TRIADA

a) V razred prinesemo nekaj knjig in učence razdelimo v skupine po 4 ali 5. Vsaki skupini damo knjigo in določimo eno od pravljic, nato pa jo skupaj preberejo in napišejo kratek opis. Skupaj jo predstavijo razredu. Pri tem pazijo na besedišče, slovnico in poskusijo iz pravljice izločiti sporočilo oz. bistvo.
b) Učencem pokažemo knjigo, pravljice, ilustracije in jim predlagamo naslednji projekt; da napišejo svojo pravljico in jo skupaj prevedejo in ilustrirajo, morda celo izdajo. c) Skupinsko: Pri branju pravljice učenci podčrtujejo različne besedne vrste; samostalnik, pridevnik, predlog … ali nepravilne glagole, razčlenjujejo različne stavčne strukture in določajo čase.
d) Učenci lahko poskusijo določen stavek povedati z drugimi besedami.
e) Učenci iščejo sinonime za pridevnike.
f) Učencem predlagamo, da prevedejo eno poved, nato pa preverijo ali so prevedli podobno kot v knjigi.