Angleške urice za najmlajše

V vrtcu Mala akademija kot obogatitveno dejavnost ponujamo tudi poučevanje angleškega jezika za predšolske otroke, saj se zavedamo, da za poučevanje tujega jezika ni nikoli prezgodaj. Zelo znano dejstvo je, da se otrok začne učiti jezika zelo zgodaj, ključno obdobje za jezik pa je od rojstva do šestega leta starosti (t.i. občutljivo obdobje za jezik po Montessori vzgoji), zato se bo otrok v tem obdobju veliko lažje in najhitreje naučil tujega jezika. Preko igre, plesa, petja in posnemanja se predšolski otrok uči tujega jezika na enak način, kot se uči materinščine in zelo kmalu spregovori svoje prve besede v tujem jeziku. Praksa je pokazala, da lahko z vzpostavitvijo spodbudnega, prijetnega in varnega okolja ter z uporabo primernih metod in pripomočkov pri zgodnjem poučevanju tujega jezika pridemo do izjemnih rezultatov, saj ima usvajanje tujega jezika prav tako zelo dober vpliv na učenje materinščine.