Prva zaposlitev

zaposlitev

prva_zaposlitev_-_pomocnik_vzgojitelja_sem_1

Prvega avgusta 2017 je vrsta slovenskih vrtcev pričela izvajati projekt “Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017– 2018“. Z razpisom Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija (Socialni sklad, Naložba v vašo prihodnost) spodbujata zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se pomočniki vzgojiteljev začetniki, v starosti do vključno 29 let, preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja, uvajajo v vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu.

prva_zaposlitev_-_pomocnik_vzgojitelja_sem_2 Vrtec Mala akademija je leta 2017-2018 prvič sprejel na projektno delovno mesto pomočnika/ce vzgojitelja mlado sodelavko, ki se je pri tem seznanila z vsemi možnimi deli, ki jih v vrtcu lahko izvaja pomočnica vzgojitelja, se teoretično in praktično pripravila na strokovni izpit in se je po končanem usposabljanju redno zaposlila v vrtcu. Leta 2020 je Mala akademija sprejela še eno sodelavko v okviru projekta Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020. Tudi ta je zelo uspešno opravila usposabljanje in se vpisala v magistrski študij. Glede na to, da so v vrtcu Mala akademija otroci tujih in slovenskih državljanov, da se vse otroke seznanja z angleškim jezikom in glede na afiniteto obeh sodelavk do tujih jezikov, sta se še dodatno usposabljali v znanju tujega jezika.

Projekt Prva zaposlitev se nam zdi izredno dober način, da vrtci dobro seznanijo mlade osebe z delom, spoznajo njihove želje po nadaljnjem profesionalnem razvoju in jih bodisi zaposlijo ali usmerijo v nadaljnji študij.