Arhivi značke: vrtec

Kako otroka mimogrede učimo angleščine

Starši imamo veliko priložnosti, da otroka mimogrede naučimo izrazov in stavkov v tujih jezikih: ko čakamo na zdravnika, na zobozdravnika, v trgovini, ko gremo na sprehod, ko z njim kuhamo ali se igramo, ko obiščemo živalski vrt ali gremo na morje.

Da otroka navdušimo, kako lepo je razumeti tuj jezik in kako se bo že čez nekaj časa lahko pogovarjal z nekom iz druge države ali bral angleško knjigo ali gledal risanko, lahko na primer med kuhanjem kosila mimogrede rečemo: »A veš, kako se reče v angleščini juhi? Soup. Kako pa kruhu? Bread. » A znaš ponoviti? Soup, soup, soup. Bread, bread, bread.« In motiviramo otroka, da bo čim večkrat ponovil novi besedi. Potem ga še večkrat vprašamo, če se spomni angleške besede za juho in kruh.

Ko gremo po cesti in skupaj z otrokom slišimo koga govoriti angleško, lahko otroka vprašamo: »A slišiš, da govorijo angleško?« A veš, kako bi ju lahko pozdravila, če bi ta dva prišla k nam?« Lahko bi rekla: Hello ali pa Good morning. Potem bi te mogoče nekdo vprašal, kako ti je ime in ti bi mu lahko odgovorila: »I am Lili.« ali pa »My name is Lili.«

VPIS

Otroci se lahko takoj vpišejo v vrtec.

Potrebni dokumenti (obrazci se nahajajo pod rubriko Obrazci):

  • Vpisni list
  • Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka
  • Vloga za znižano plačilo programa vrtca.

Če je prijav več kot prostih mest, o sprejemu otrok odloča Komisija za sprejem otrok na podlagi pravil za sprejem otrok v vrtec. Starše pisno obveščamo o sprejemu ali zavrnitvi otroka v vrtec. Zoper sklep komisije lahko starši vložijo ugovor v roku 15 dni na Svet vrtca. Če je otrok sprejet, starše povabimo na podpis pogodbe. Otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnem, določenim v pogodbi, ki jo starši sklenejo z vrtcem. V postopku za sprejem otrok v vrtec starši uredijo vse formalnosti in jamčijo za resničnost podatkov.