Ali starši lahko učijo svoje otroke angleščine?

Starši lahko pomagajo svojim otrokom pri učenju tujega jezika, čeprav niso učitelji angleščine, in čeprav mislijo, da sta njihovo znanje in izgovorjava angleškega jezika slaba. Če boste svoje otroke učili angleščine, ne potrebujete nobenega posebnega tečaja, ampak osnovno znanje in nekaj izrazov in stavkov, ki jih boste skušali posredovati otrokom. Čas učenja naj bo kratek: 10 do 20 minut, enkrat do trikrat tedensko. Pri jeziku je zelo pomembno ponavljanje, ni pa potrebno, da otrok razume slovnico.

Ko učite otroke tujega jezika, je zelo pomembno, da se jim ne posmehujete, če napačno izgovorijo kakšno besedo. Nikoli jim ne recite, da nimajo talenta za tuj jezik. Opogumljajte jih, če si takoj ne zapomnijo besed (to je povsem normalen pojav). Prav tako jih tudi ne primerjate z drugimi otroki, češ da ti že sijajno obvladajo angleščino.